Wystawa "Stan zagrożenia" projekt Podziemna Nowa Huta (Muzeum Miasta Krakowa)
- ekspozycja dźwiękowa

    Gra komputerowa "Fairy Land"
    - muzyka i efekty dźwiękowe do gry

    Galeria Huta Sztuki (Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida) - ekspozycja dźwiękowa

słuchowisko radiowe "Legendy Krakowskie (Stowarzyszenie Filmowe Trzeci Tor) - realizacja nagrań i montaż


filmowa ekspozycja do wystawy "Czas wolny wczoraj i dziś" (Muzeum PRL-u w Krakowie)        - dźwięk i muzyka

II edycja słuchowisk radiowych z serii "Historia dla dzieci" (Muzeum Historii Polski oraz Stowarzyszenie Filmowe Trzeci Tor) - nagrania lektorskie, efekty dźwiękowe i montaż dźwięku


Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
- muzyka i efekty dźwiękowe do stałej ekspozycji

słuchowiska radiowe dla dzieci z serii "Historia dla dzieci" (Muzeum Historii Polski oraz Stowarzyszenie Filmowe Trzeci Tor) - nagrania lektorskie, efekty dźwiękowe i montaż dźwięku

 

http://historiadladzieci.pl


udźwiękowienie (efekty dźwiękowe i muzyka) gry komputerowej

"Kingdom of Ants" (INETICS)


aplikacja internetowa i multimedialna "SIECIAKI - Dziecko w sieci" (Fundacja Dzieci Niczyje)

- nagrania głosów dziecięcych i udźwiękowienie


aplikacja multimedialna "3,2,1 INTERNET" (Fundacja Dzieci Niczyje), prezentowana podczas zajęć w większości szkół podstawowych w Polsce - nagranie głosów dziecięcych, skomponowanie muzyki, montaż dźwięku 

udźwiękowienie gry multimedialnej "Memory Match" (Intelmaind) - aplikacja Record Breaker

Stworzenie mutlimedialnego dźwiękowego słownika języka angielskiego. Podczas obozu językowego w górskiej miejscowości Murzasichle dzieci, pod naszą opieką realizowały nagrania dźwiękowe w plenerze oraz w wiejskich gospodarstwach (muczące krowy, szczekające psy, szumiący potok, jadące wozy konne, pracujący tartak itp). Następnie stworzone zostało prowizoryczne studio lektorskie, w którym dzieci opisywały słownie nagrane dźwięki, a nastepnie dokonywały montażu dźwięku.

Nagrania realizowane przez dzieci uzupełniane były wykładami oraz praktycznymi ćwiczeniami dotyczącymi zjawiska dźwięku.